Bedriftskunder

AS Korsvold Elektroinstallasjon utfører alle typer oppdrag innen el-installasjon, service og vedlikehold i alle slags bygg.

Ny installasjon
Vi leverer alle typer svak- og sterkstrømsinstallasjoner og kan være din komplette leverandør på alt innen elektro.

Serviceavtale:
Har Dere behov for en serviceavtale, og faste responstider?
Vi mener det er en stor fordel for våre kunder å benytte samme installatøren på sine anlegg, fremfor å ha forskjellige installatører for hvert oppdrag som skal utføres.
Vi ønsker å være kompetansepersoner for våre kunder på Deres elektriske anlegg. Dette kan best løses ved at et gjensidig tillitsforhold utvikles gjennom langsiktig samarbeid.

Vi påtar oss prosjektering av elektroinstallasjoner i alle typer bygg og anlegg.

Prosjekteringsarbeidet omfatter:

  • Planlegging
  • Gjennomgang av konstruksjon/ befaring
  • Beregning og dimensjonering
  • Utarbeidelse av tegninger og spesifikasjoner
  • Utarbeidelse av tilbud
  • Dokumentkontroll
  • Brukerdokumentasjon
  • Kvalitetskontroll